Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Danderyd 18

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 18 1160 11,6% 38,2% 20,1% 30,2% 5,7% 48,1% 51,9%   5,0%
Summa 1160 11,6% 38,2% 20,1% 30,2% 5,7% 48,1% 51,9% 5,0%

http://www.val.se