Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Danderyd 10

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 10 1208 17,7% 31,4% 25,7% 25,2% 8,4% 48,3% 51,7%   5,6%
Summa 1208 17,7% 31,4% 25,7% 25,2% 8,4% 48,3% 51,7% 5,6%

http://www.val.se