Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Danderyd 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 9 1219 13,9% 40,4% 23,6% 22,0% 7,4% 48,4% 51,6%   4,2%
Summa 1219 13,9% 40,4% 23,6% 22,0% 7,4% 48,4% 51,6% 4,2%

http://www.val.se