Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Danderyd 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 5 1163 18,2% 22,7% 19,5% 39,6% 4,2% 41,7% 58,3%   3,6%
Summa 1163 18,2% 22,7% 19,5% 39,6% 4,2% 41,7% 58,3% 3,6%

http://www.val.se