Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Danderyd 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 3 1289 17,8% 38,4% 22,0% 21,8% 8,0% 48,6% 51,4%   2,5%
Summa 1289 17,8% 38,4% 22,0% 21,8% 8,0% 48,6% 51,4% 2,5%

http://www.val.se