Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Täby 30 Slottsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 30 Slottsparken 1893 17,0% 36,8% 25,3% 20,9% 9,6% 48,9% 51,1%   3,8%
Summa 1893 17,0% 36,8% 25,3% 20,9% 9,6% 48,9% 51,1% 3,8%

http://www.val.se