Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Täby 17 Gribbylunds centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 17 Gribbylunds centrum 1081 22,7% 33,7% 21,9% 21,7% 9,2% 44,3% 55,7%   2,4%
Summa 1081 22,7% 33,7% 21,9% 21,7% 9,2% 44,3% 55,7% 2,4%

http://www.val.se