Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Täby 14 Marknadsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 14 Marknadsvägen 1304 17,9% 28,1% 23,7% 30,3% 7,3% 45,3% 54,7%   2,5%
Summa 1304 17,9% 28,1% 23,7% 30,3% 7,3% 45,3% 54,7% 2,5%

http://www.val.se