Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Täby 13 Åkerbyvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 13 Åkerbyvägen 1857 14,1% 26,6% 24,3% 34,9% 6,0% 46,3% 53,7%   18,7%
Summa 1857 14,1% 26,6% 24,3% 34,9% 6,0% 46,3% 53,7% 18,7%

http://www.val.se