Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Täby 8 Ö.Vallabrink

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 8 Ö.Vallabrink 1689 13,7% 39,4% 24,5% 22,3% 8,5% 50,3% 49,7%   3,3%
Summa 1689 13,7% 39,4% 24,5% 22,3% 8,5% 50,3% 49,7% 3,3%

http://www.val.se