Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Täby 7 N.Skarpäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 7 N.Skarpäng 1514 14,4% 41,7% 29,1% 14,9% 7,4% 48,5% 51,5%   3,2%
Summa 1514 14,4% 41,7% 29,1% 14,9% 7,4% 48,5% 51,5% 3,2%

http://www.val.se