Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Täby 6 S.Skarpäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 6 S.Skarpäng 1731 17,6% 38,9% 35,2% 8,3% 10,1% 50,5% 49,5%   3,6%
Summa 1731 17,6% 38,9% 35,2% 8,3% 10,1% 50,5% 49,5% 3,6%

http://www.val.se