Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stensborg-Brokvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stensborg-Brokvarn 1947 18,6% 40,6% 18,6% 22,1% 9,1% 49,2% 50,8%   1,0%
Summa 1947 18,6% 40,6% 18,6% 22,1% 9,1% 49,2% 50,8% 1,0%

http://www.val.se