Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Upplands-Bro 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 11 1424 19,4% 42,6% 26,2% 11,9% 9,2% 50,4% 49,6%   2,1%
Summa 1424 19,4% 42,6% 26,2% 11,9% 9,2% 50,4% 49,6% 2,1%

http://www.val.se