Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 31 Farmarstigen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
31 Farmarstigen Ö 1544 19,0% 45,2% 20,1% 15,7% 6,0% 48,2% 51,8%   8,1%
Summa 1544 19,0% 45,2% 20,1% 15,7% 6,0% 48,2% 51,8% 8,1%

http://www.val.se