Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 29 Granängsringen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
29 Granängsringen 1338 32,7% 39,6% 17,6% 10,1% 9,9% 50,1% 49,9%   1,8%
Summa 1338 32,7% 39,6% 17,6% 10,1% 9,9% 50,1% 49,9% 1,8%

http://www.val.se