Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 28 Bollmoraberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
28 Bollmoraberg 988 26,4% 41,2% 19,3% 13,1% 9,2% 48,7% 51,3%   1,7%
Summa 988 26,4% 41,2% 19,3% 13,1% 9,2% 48,7% 51,3% 1,7%

http://www.val.se