Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 25 Trollbäcken Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
25 Trollbäcken Ö 1153 15,6% 41,5% 23,4% 19,5% 9,1% 49,4% 50,6%   1,6%
Summa 1153 15,6% 41,5% 23,4% 19,5% 9,1% 49,4% 50,6% 1,6%

http://www.val.se