Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 24 Skälsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
24 Skälsätra 1633 15,8% 48,1% 23,5% 12,7% 8,4% 50,5% 49,5%   2,0%
Summa 1633 15,8% 48,1% 23,5% 12,7% 8,4% 50,5% 49,5% 2,0%

http://www.val.se