Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 23 Trollbäcken V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
23 Trollbäcken V 1310 16,0% 34,8% 20,5% 28,7% 7,3% 48,9% 51,1%   2,2%
Summa 1310 16,0% 34,8% 20,5% 28,7% 7,3% 48,9% 51,1% 2,2%

http://www.val.se