Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 12 Brevikshalvön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Brevikshalvön 1173 12,6% 44,5% 30,5% 12,4% 6,9% 53,9% 46,1%   1,8%
Summa 1173 12,6% 44,5% 30,5% 12,4% 6,9% 53,9% 46,1% 1,8%

http://www.val.se