Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 11 Gimmersta - Nytorp - Raksta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
11 Gimmersta - Nytorp - Raksta 1331 14,1% 49,6% 22,3% 14,0% 7,7% 52,7% 47,3%   1,8%
Summa 1331 14,1% 49,6% 22,3% 14,0% 7,7% 52,7% 47,3% 1,8%

http://www.val.se