Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 6 Krusboda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
6 Krusboda N 1204 14,4% 35,9% 21,4% 28,3% 9,5% 48,3% 51,7%   1,2%
Summa 1204 14,4% 35,9% 21,4% 28,3% 9,5% 48,3% 51,7% 1,2%

http://www.val.se