Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 4 Nyboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
4 Nyboda 1559 26,0% 42,3% 19,4% 12,3% 9,4% 47,7% 52,3%   2,4%
Summa 1559 26,0% 42,3% 19,4% 12,3% 9,4% 47,7% 52,3% 2,4%

http://www.val.se