Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Haninge 52 Skogs-Ekeby m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 52 Skogs-Ekeby m.fl. 1054 17,1% 44,3% 24,2% 14,4% 8,9% 51,6% 48,4%   1,1%
Summa 1054 17,1% 44,3% 24,2% 14,4% 8,9% 51,6% 48,4% 1,1%

http://www.val.se