Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Haninge 2 Vendelsö-Norrby-Dalen m.m

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 2 Vendelsö-Norrby-Dalen m.m 1553 17,1% 47,7% 22,7% 12,4% 9,0% 51,4% 48,6%   1,1%
Summa 1553 17,1% 47,7% 22,7% 12,4% 9,0% 51,4% 48,6% 1,1%

http://www.val.se