Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Botkyrka 8 S Lanthem/Riksten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 8 S Lanthem/Riksten 1442 21,2% 46,7% 21,0% 11,2% 9,3% 50,3% 49,7%   1,2%
Summa 1442 21,2% 46,7% 21,0% 11,2% 9,3% 50,3% 49,7% 1,2%

http://www.val.se