Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Botkyrka 1 Tullinge C/N Lanthem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 1 Tullinge C/N Lanthem 1565 18,1% 30,4% 22,7% 28,9% 7,5% 48,2% 51,8%   1,9%
Summa 1565 18,1% 30,4% 22,7% 28,9% 7,5% 48,2% 51,8% 1,9%

http://www.val.se