Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Botkyrka 19 Storvreten S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 19 Storvreten S 1367 24,0% 35,2% 23,4% 17,4% 9,7% 49,5% 50,5%   2,7%
Summa 1367 24,0% 35,2% 23,4% 17,4% 9,7% 49,5% 50,5% 2,7%

http://www.val.se