Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Botkyrka 18 Storvreten V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 18 Storvreten V 1168 27,2% 36,2% 23,7% 12,8% 10,1% 51,1% 48,9%   2,9%
Summa 1168 27,2% 36,2% 23,7% 12,8% 10,1% 51,1% 48,9% 2,9%

http://www.val.se