Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Botkyrka 11 Nackdala/Kulturen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 11 Nackdala/Kulturen 1684 19,7% 35,8% 20,4% 24,1% 6,2% 47,6% 52,4%   1,4%
Summa 1684 19,7% 35,8% 20,4% 24,1% 6,2% 47,6% 52,4% 1,4%

http://www.val.se