Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Botkyrka 52 Slagsta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 52 Slagsta S 904 20,8% 33,1% 21,5% 24,7% 9,3% 52,3% 47,7%   0,4%
Summa 904 20,8% 33,1% 21,5% 24,7% 9,3% 52,3% 47,7% 0,4%

http://www.val.se