Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Botkyrka 36 Albydalen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 36 Albydalen Ö 1356 24,3% 37,2% 24,7% 13,8% 6,6% 48,5% 51,5%   4,2%
Summa 1356 24,3% 37,2% 24,7% 13,8% 6,6% 48,5% 51,5% 4,2%

http://www.val.se