Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Botkyrka 35 Albyberget Ö/Albygård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 35 Albyberget Ö/Albygård 988 24,0% 40,6% 23,5% 11,9% 9,4% 51,9% 48,1%   5,3%
Summa 988 24,0% 40,6% 23,5% 11,9% 9,4% 51,9% 48,1% 5,3%

http://www.val.se