Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Visättra östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visättra östra 983 22,4% 37,2% 21,5% 18,9% 6,0% 49,1% 50,9%   2,0%
Summa 983 22,4% 37,2% 21,5% 18,9% 6,0% 49,1% 50,9% 2,0%

http://www.val.se