Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Grantorp östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grantorp östra 1092 27,8% 36,3% 23,7% 12,2% 8,1% 53,3% 46,7%   4,6%
Summa 1092 27,8% 36,3% 23,7% 12,2% 8,1% 53,3% 46,7% 4,6%

http://www.val.se