Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Smista västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smista västra 997 24,2% 44,3% 19,8% 11,7% 8,4% 49,4% 50,6%   2,0%
Summa 997 24,2% 44,3% 19,8% 11,7% 8,4% 49,4% 50,6% 2,0%

http://www.val.se