Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Juringe

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Juringe 1146 17,0% 43,2% 23,0% 16,8% 9,1% 51,6% 48,4%   3,2%
Summa 1146 17,0% 43,2% 23,0% 16,8% 9,1% 51,6% 48,4% 3,2%

http://www.val.se