Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Segeltorp centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Segeltorp centrum 1176 13,4% 37,6% 27,5% 21,5% 8,5% 49,9% 50,1%   2,1%
Summa 1176 13,4% 37,6% 27,5% 21,5% 8,5% 49,9% 50,1% 2,1%

http://www.val.se