Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Smista östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smista östra 1067 19,8% 36,6% 26,8% 16,9% 9,1% 51,3% 48,7%   1,5%
Summa 1067 19,8% 36,6% 26,8% 16,9% 9,1% 51,3% 48,7% 1,5%

http://www.val.se