Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stortorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stortorp 1173 13,3% 39,3% 21,9% 25,5% 6,3% 48,8% 51,2%   2,4%
Summa 1173 13,3% 39,3% 21,9% 25,5% 6,3% 48,8% 51,2% 2,4%

http://www.val.se