Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Snättringe gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Snättringe gård 976 11,7% 49,6% 24,2% 14,5% 6,7% 51,0% 49,0%   1,2%
Summa 976 11,7% 49,6% 24,2% 14,5% 6,7% 51,0% 49,0% 1,2%

http://www.val.se