Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Fullersta gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fullersta gård 1712 13,2% 31,0% 21,3% 34,6% 5,0% 45,0% 55,0%   10,3%
Summa 1712 13,2% 31,0% 21,3% 34,6% 5,0% 45,0% 55,0% 10,3%

http://www.val.se