Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Paradisbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Paradisbacken 1519 19,1% 22,9% 19,9% 38,1% 4,5% 44,0% 56,0%   1,4%
Summa 1519 19,1% 22,9% 19,9% 38,1% 4,5% 44,0% 56,0% 1,4%

http://www.val.se