Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tomtberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tomtberga 1108 32,5% 34,9% 17,3% 15,3% 5,8% 47,1% 52,9%   1,4%
Summa 1108 32,5% 34,9% 17,3% 15,3% 5,8% 47,1% 52,9% 1,4%

http://www.val.se