Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Myrängen-Högmora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Myrängen-Högmora 1174 15,4% 45,9% 29,1% 9,5% 8,6% 51,6% 48,4%   1,4%
Summa 1174 15,4% 45,9% 29,1% 9,5% 8,6% 51,6% 48,4% 1,4%

http://www.val.se