Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vistaberg-Vårdkasen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vistaberg-Vårdkasen 1525 13,6% 56,5% 18,0% 12,0% 6,9% 49,9% 50,1%   1,2%
Summa 1525 13,6% 56,5% 18,0% 12,0% 6,9% 49,9% 50,1% 1,2%

http://www.val.se