Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Milsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Milsten 792 12,5% 45,7% 22,9% 18,9% 6,4% 50,1% 49,9%   2,5%
Summa 792 12,5% 45,7% 22,9% 18,9% 6,4% 50,1% 49,9% 2,5%

http://www.val.se