Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skogsäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogsäng 1632 15,9% 41,0% 25,2% 17,8% 7,7% 50,1% 49,9%   1,3%
Summa 1632 15,9% 41,0% 25,2% 17,8% 7,7% 50,1% 49,9% 1,3%

http://www.val.se