Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Färingsö 5 Skå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färingsö 5 Skå 937 16,1% 40,2% 24,4% 19,2% 7,3% 50,4% 49,6%   1,4%
Summa 937 16,1% 40,2% 24,4% 19,2% 7,3% 50,4% 49,6% 1,4%

http://www.val.se